Trang chủ » SẢN PHẨM » Phòng sạch » Buồng tắm khí

LABone thiết kế sản xuất và lắp đặt Buồng tắm khí(AirShower) theo nhu cầu của khách hàng.

Air Showers là buồng tắm khí và là phòng trung gian được lắp đặt giữa phòng bẩn và phòng sạch nhằm loại bỏ tối đa các chất nhiễm bẩn trên người nhân viên, và nguyên liệu trước khi vào phòng sạch, giảm thiểu sự nhiễm chéo vào khu vực phòng sạch. HUYAir Showers còn hỗ trợ việc kiểm soát được số lượng người ra vào phòng sạch, đảm bảo tiêu chuẩn phòng sạch.