Trang chủ » SẢN PHẨM » Tủ hút khí độc » Giải pháp thông gió cho tủ hút khí độc

LABone cung cấp hàng loạt các giải pháp thông gió cho tủ hút khí độc bao gồm hệ thống hút thải, hệ thống cấp khí cho phòng đặt tủ hút, hộp lọc Carbon xử lý khí trước khi thải ra ngoài hay các tháp xử lý bằng Acid, bazơ,...