Kế hoạch thanh toán chuẩn dự án Calla Garden

LỊCH THANH TOÁN CHUẨN (KÈM THEO 3 ƯU ĐÃI SAU)

Đợt Thời Gian Tỷ Lệ Tiến Độ Công Trình
1 Mở Bán Ký BB Thỏa Thuận Cọc 10%
2 14 Ngày sau đợt 1 Ký Hợp Đồng Mua Bán 15% Xong Tầng 4
3 60 ngày sau đợt 2 5%
4 120 ngày sau đợt 2 5%
5 180 sau đợt 2 5%
6 240 ngày sau đợt 2 5%
7 300 ngày sau đợt 2 5%
8 Thông báo bàn giao nhà

(Dự kiến bàn giao 11/2018)

Gửi trước 20 ngày 45% Giai đoạn bàn giao nhà
9 Nhận CNQSHN 5%


1/ Đóng 30% là nhận nhà ở, không trả bất kỳ đồng nào đến khi Chủ Đầu Tư bàn giao nhà.

2/ Hoặc khách hàng được hỗ trợ vay với lãi suất cố định 4,6% trong 2 năm

3/ Khách hàng bốc thăm 10 giải Kim Tài, 1 chiếc honda Airblack, 1 Chiếc ô tô Honda City