Với diễn biến phức tạp của Covid-19 cùng với sự ô nhiễm môi trường ngày càng cao, LABone đã ra đời dòng sản phẩm aAir của LABone lọc không khí với hiệu suất lọc cao lên đến 99,995% các loại Virus, Vi sinh, chất gây dị ứng, các hợp chất VOC,…sử dụng cho nhiều ứng dụng trong gia đình, trường học, Phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất dược, các Phòng cách ly áp lực âm,…

 

Danh mục Máy lọc khí

  • Máy lọc khí aAir

     

    Với diễn biến phức tạp của Covid-19 cùng với sự ô nhiễm môi trường ngày càng cao, LABone đã ra đời dòng sản phẩm aAir của LABone lọc không khí với hiệu suất lọc cao lên đến 99,995% các loại Virus, Vi sinh, chất gây dị ứng, các hợp chất VOC,…sử dụng cho nhiều ứng dụng trong gia đình, trường học, Phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất dược, các Phòng cách ly áp lực âm,…