Trang chủ » SẢN PHẨM » Phòng sạch

LABone cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho phòng sạch từ thiết kế,  sản xuất, lắp đặt và thử nghiệm phòng sạch chất lượng cao trong Dược, Y tế và công nghiệp.

Đội ngũ của LABone được đào tạo môt cách chuyên nghiệp và có chuyên môn sau cũng như nắm tất cả các tiêu chuẩn của quốc tế. Vì vậy đội ngũ thiết kế, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm và chứng nhận một phòng sạch cơ bản trong vòng 4 tuần.

 

Danh mục Phòng sạch