Trang chủ » SẢN PHẨM » Tủ an toàn sinh học » Tủ an toàn sinh học cấp II

LABone sản xuất giới hạn rộng tủ an toàn sinh học cấp 2 dòng A2 and dòng B2 theo tiêu chuẩn EN 12469 and NSF 49. Tủ an toàn sinh học cấp 2 bảo vệ con người, vật mẫu và môi trường. Tủ an toàn sinh học cấp 2 được sử dụng trong phòng thí nghiệm, y tế, dược với các tác nhân gây bệnh.

 

Dòng sản phẩm HUYAir Bio2 của LABone sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của quí khách hàng về các tiêu chuẩn EN12469 and NSF 49.

Size: 0.7; 0.9; 1.2; 1.5 and 1.8m

 

Danh mục Tủ an toàn sinh học cấp II

 • Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 dòng HUYAir Bio2Eco

  Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 dòng HUYAir Bio2Eco là sản phẩm tiết kiệm phù hợp với các phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm với nhu cầu mẫu ít.

  HUYAir Bio2Eco là tủ an toàn sinh học cấp 2, dòng A2 được cung cấp bảo vệ con người, vật mẫu và môi trường đáp ứng tiêu chuẩn EN 12469 and NSF 49.

  Kích thước có giá trị: 0.7m

 • Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 dòng HUYAir Bio2

  Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 dòng HUYAir Bio2 là dòng tiêu chuẩn của LABone được cung cấp rộng rãi cho hầu hết tất cả các phòng thí nghiệm với các vật mẫu có tác nhận gây bệnh và đáp ứng tiêu chuẩn EN 12469 and NSF 49.

  HUYAir Bio2 là tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 bảo vệ con người, vật mẫu và môi trường.

  Kích thước có giá trị: 0.9; 1.2; 1.5 and 1.8m