Trang chủ » SẢN PHẨM » Tủ hút khí độc » Tủ hút khí độc có lọc Carbon

LABone sản xuất tủ hút khí độc có bộ lọc Carbon xứ lý triệt để các hơi hoá chất, dung môi, các chất phóng xạ độc hại trong phòng thí nghiệm. Tuỳ vào mỗi ứng dụng sẽ có loại lọc carbon tương ứng để xứ lý triệt để hoá chất, dung môi hay chất phóng xạ đó.

 

Danh mục Tủ hút khí độc có lọc Carbon

  • Tủ khí khí độc có lọc Carbon, loại HUYAir DHF

    Tủ hút khí độc có lọc Carbon, loại DHF là dòng cơ bản nhất của LABone và được ứng dụng cho các loại dung môi, hoá chất cơ bản để bảo vệ con người khỏi các hơi hoá chất, dung môi,...thông qua lọc carbon sẽ xử lý triệt để các loại hơi hoá chất, dung môi,...

    Tuỳ mỗi loại dung môi, hoá chất sẽ có các loại than hoạt tính khác nhau.

    hãy gửi danh mục hoá chất, dung môi mà bạn đang sử dụng, chuyên gia LABone sẽ cung cấp lọc phù hợp nhu cầu của bạn.