Trang chủ » SẢN PHẨM » Tủ sạch/Tủ vô trùng » Tủ sạch/Tủ vô trùng dòng khí thổi ngang

LABone cung cấp tủ sạch/Tủ cấy vô trùng dòng khí thổi ngang tạo ra khu vực làm việc sạch class 5 theo ISO 14644 thông qua bộ lọc HEPA tạo dòng khí chảy tầng bảo vệ vật mẫu. Tủ sạch/Tủ cấy vô trùng không bảo vệ người và môi trường. Tiệt đối không sử dụng thao tác các tác nhân gây bệnh nguy hiểm.

 

Tủ có các kích thước có giá trị: 1.2; 1.5 and 1.8m