Tủ thao tác PCR là thiết bị chuyên dụng trong quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA. Trong quá trình nhân ghen, tạo bản sao. Tủ thao tác HUYAir PCR đặc biệt cần thiết cho sự chống lại ảnh hưởng gây nhiễm bẩn từ môi trường trong quá trình xảy ra phản ứng.

 

Kích thước: 0.7; 0.9; 1.2m