Trang chủ » ỨNG DỤNG
 

Danh mục ỨNG DỤNG

  • Y tế

    Cung cấp các các thiết bị y tế như tủ an toan sinh học, tủ hút khí độc, tủ phân lập vô trùng, tủ thao tác PCR, tủ tiệt trùng UV,...

  • Phòng thí nghiệm

    LABone cung cấp giới hạn rộng về các thiết bị cho phòng thí nghiệm khoa học cuộc sống như tủ an toàn sinh học, tủ hút khí độc, tủ sạch/tủ cấy vô trùng, tủ thao tác PCR, Tủ lưu trử hoá chất,...

  • Dược

    LABone sản xuất tủ an toàn sinh học, tủ sạch, tủ phân lập vô trùng các thiết bị cho phòng sạch như Buồng tắm khí, Passbox, FFU và thi công phòng sạch áp lực âm và áp lực dương.